___

Mówimy o czym pamiętać w Present Simple i Past Simple. Ogarniamy podchwytliwe przykłady.

Powtórka z naszych postów na Facebooku gdzie zwracaliśmy uwagę na gramatyczne haczyki w Present Simple i Past Simple.

Najczęstsze błędy w Present Simple są gdy mówiąc o He, She, It nie dajemy końcówki +S w czasowniku.

W Past Simple zapominamy, że w przeczeniach i pytaniach czasownik zostawiamy niezmieniony w podstawowej formie a przeszłość wyraża się w przeczeniu didn’t albo pytaniu did. Zobaczcie jeszcze raz przykłady z naszych infografik.


A teraz zadanie dla ciebie. Uzupełnij luki poprawnymi formami Present Simple lub Past Simple

Jeżeli potrzebujesz wskazówek ze słówkami znajdziesz je w tabelce.

go catch speak arrive make do finish come

1. Every time I go out in the rain I (łapię) a cold.

2. The train (przyjeżdża) at the station at 8 PM.

3. Does he (mówi) English fluently?

4. They (nie skończyli) redecorating their house before winter.

5. We are so hungry! Susan (nie zrobiła) sandwiches for us.

6. She (chodzi) to the cinema every Friday.

7. I was waiting for her yesterday but she (nie przyszła).

8. I (nie zrobiłem) my homework and now I have to bear the consequences.