___

Mówimy o czym pamiętać w Present Simple i Past Simple. Ogarniamy podchwytliwe przykłady.

Powtórka z naszych postów na Facebooku gdzie zwracaliśmy uwagę na gramatyczne haczyki w Present Simple i Past Simple.

Najczęstsze błędy w Present Simple są gdy mówiąc o He, She, It nie dajemy końcówki +S w czasowniku.

W Past Simple zapominamy, że w przeczeniach i pytaniach czasownik zostawiamy niezmieniony w podstawowej formie a przeszłość wyraża się w przeczeniu didn’t albo pytaniu did. Zobaczcie jeszcze raz przykłady z naszych infografik.


A teraz zadanie dla ciebie. Uzupełnij luki poprawnymi formami Present Simple lub Past Simple

Jeżeli potrzebujesz wskazówek ze słówkami znajdziesz je w tabelce.

go catch speak arrive make do finish come

1. Does he (mówi) English fluently?

2. I was waiting for her yesterday but she (nie przyszła).

3. We are so hungry! Susan (nie zrobiła) sandwiches for us.

4. The train (przyjeżdża) at the station at 8 PM.

5. Every time I go out in the rain I (łapię) a cold.

6. They (nie skończyli) redecorating their house before winter.

7. I (nie zrobiłem) my homework and now I have to bear the consequences.

8. She (chodzi) to the cinema every Friday.