___

★ Czas teraźniejszy, Present Simple. Pomóż nam poukładać rozsypane zdania i zobacz jak dobrze idzie Tobie angielski.


Present Simple – zadania online. Nasze zdania są totalnie nie po kolei, napisz je tak jak trzeba, gramatycznie poprawnie. Pamiętaj o odpowiednim szyku w zdaniach pytających.

1. / afternoon / hard / works / She / the / usually / in /

2. / printer / problems / I / some / have / the / with /

3. / I / Sometimes / at / tired / work / very / feel /

4. / I / car / don't / go / have / a / there / to /

5. / Mark / the / of / the / event / know / Does / details / ? /

6. / decision / good / Do / a / is / think / you / that / this / ? /