___

Czasowniki nieregularne – zobacz, zapamiętaj i przećwicz. Wybraliśmy 21 angielskich czasowników nieregularnych, które są niezbędne w komunikacji. Koniec z koszmarnymi tabelkami na końcu książki z angielskiego!


Galeria: czasowniki nieregularne
1 forma – present (czas teraźniejszy)
2 forma – past (czas przeszły)
3 forma – past participle (czasy perfect i strona bierna)

Zobacz czasowniki nieregularne na naszej liście.Wybraliśmy te, które naszym zdaniem najbardziej przydają się w rozmowie. Jeżeli coś pominęliśmy, napisz nam na Facebooku. Pod listą znajdziesz zadanie online, gdzie sprawdzisz ile już umiesz.

Czasowniki nieregularne quiz online

Wybierz poprawną formę czasownika: A, B, C lub D. Zwróć uwagę na pisownię i na czas w jakim jest zdanie.

1. It _____ us 2 hours to arrive on the airport. The traffic jams were too big.
2. I _____ out that you can share videos on Facebook.
3. I heard that you are a traveller. Have you ever _____ in Poland?
4. I ____ about buying new smartphone some time ago.
5. I have _____ Patrick my entire life. He is an honest man.
6. I have never _____ such a tasty coffee. Where do you buy the grains?
7. I want to _____ a luxury car but I don't have enough money.
8. Are you hungry? I _____ a sandwich for you.
9. The tickets have been _____ out. I can't buy them anymore.
10. Jake didn't _____ the documents in the office.