___

Czasowniki nieregularne – zobacz, zapamiętaj i przećwicz. Wybraliśmy 21 angielskich czasowników nieregularnych, które są niezbędne w komunikacji. Koniec z koszmarnymi tabelkami na końcu książki z angielskiego!


Galeria: czasowniki nieregularne
1 forma – present (czas teraźniejszy)
2 forma – past (czas przeszły)
3 forma – past participle (czasy perfect i strona bierna)

Zobacz czasowniki nieregularne na naszej liście.Wybraliśmy te, które naszym zdaniem najbardziej przydają się w rozmowie. Jeżeli coś pominęliśmy, napisz nam na Facebooku. Pod listą znajdziesz zadanie online, gdzie sprawdzisz ile już umiesz.

Czasowniki nieregularne quiz online

Wybierz poprawną formę czasownika: A, B, C lub D. Zwróć uwagę na pisownię i na czas w jakim jest zdanie.

1. The tickets have been _____ out. I can't buy them anymore.
2. I have never _____ such a tasty coffee. Where do you buy the grains?
3. I _____ several people last month who had similar problems.
4. My phone _____ down again. I have to buy a new one.
5. I want to _____ a luxury car but I don't have enough money.
6. It _____ us 2 hours to arrive on the airport. The traffic jams were too big.
7. I didn't ____ the lunch yesterday.
8. I _____ there to buy a brand new smartphone but the queue was too big.
9. I heard that you are a traveller. Have you ever _____ in Poland?
10. I ____ about buying new smartphone some time ago.