___

Czasowniki nieregularne ( Irregular verbs ) bywają zmorą na pewnym etapie nauki angielskiego. Ale od czego macie nas?! Pomożemy Wam je poćwiczyć i zapamiętać.

Wiemy, że nauka angielskiego bywa frustrująca dlatego ozdobiliśmy ten wpis bardzo spokojnym, morskim widoczkiem. Żeby nauka szła lepiej, zachęcamy do założenia konta użytkownika przed rozwiązaniem zadania. Mając konto można sprawdzić historię swoich zadań i liczbę zgromadzonych punktów na różnych poziomach.

W pierwszym zadaniu z tego cyklu skoncentrowaliśmy się na czasownikach, których używamy najczęściej w codziennej komunikacji.

Przed wami 10 zdań, które należy uzupełnić poprawną formą czasownika w nawiasie. Wskazówka – wszystkie przykłady są w Past Simple.

A teraz, do dzieła!

Fill in the gaps with proper form of a verb given in the brackets.

1. I think that he (buy) this car some time ago.

2. I (write) you an email few days ago.

3. Fushia is the color that I (choose) to our bedroom.

4. I remember that you (take) my tablet from the office.

5. I (catch) the last train so I will be at home on time.

6. Did you (see) him last weekend?

7. I (give) him my number but he didn't call.

8. Listen, I (put) it back on your desk after I used it.

9. I (think) that you didn't go to work yesterday.

10. I (come) across interesting job offer few days ago.