___

Czasowniki nieregularne ( Irregular verbs ) bywają zmorą na pewnym etapie nauki angielskiego. Ale od czego macie nas?! Pomożemy Wam je poćwiczyć i zapamiętać.

Wiemy, że nauka angielskiego bywa frustrująca dlatego ozdobiliśmy ten wpis bardzo spokojnym, morskim widoczkiem. Żeby nauka szła lepiej, zachęcamy do założenia konta użytkownika przed rozwiązaniem zadania. Mając konto można sprawdzić historię swoich zadań i liczbę zgromadzonych punktów na różnych poziomach.

W pierwszym zadaniu z tego cyklu skoncentrowaliśmy się na czasownikach, których używamy najczęściej w codziennej komunikacji.

Przed wami 10 zdań, które należy uzupełnić poprawną formą czasownika w nawiasie. Wskazówka – wszystkie przykłady są w Past Simple.

A teraz, do dzieła!

Fill in the gaps with proper form of a verb given in the brackets.

1. I think that he (buy) this car some time ago.

2. I (think) that you didn't go to work yesterday.

3. I (give) him my number but he didn't call.

4. I (catch) the last train so I will be at home on time.

5. Did you (see) him last weekend?

6. Fushia is the color that I (choose) to our bedroom.

7. I (write) you an email few days ago.

8. I (come) across interesting job offer few days ago.

9. I remember that you (take) my tablet from the office.

10. Listen, I (put) it back on your desk after I used it.