___

20 pytań na poziomie od A1 do B2, które pozwolą określić Twój poziom angielskiego.

Sprawdzamy znajomość angielskich czasów, gramatyki oraz słownictwa.

Test składa się z pytań jednokrotnego i wielokrotnego wyboru oraz pytania z uzupełnianiem luk.

Na rozwiązanie masz 25 minut. Powodzenia!

Imię i nazwisko:

Firma:

This quiz must be completed in 25 minutes.